มาว มาว (mao mao) เป็นอาหารแมว ที่ผลิตขึ้นมาจากแนวคิด เรื่องโภชนาการ
อาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อสุขภาพแมว เป็นสำคัญโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบ ที่เป็น food grade ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบในเรื่องสารตกค้าง ที่จะ
เป็นพิษต่อตับ ไม่สร้างภาวะแทรกซ้อน ที่จะทำให้สมดุลในร่างกายแมวเปลี่ยนไป
เน้นคุณค่าของสารอาหารที่แมวสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

โดยผ่านการผลิตจากโรงงานระดับมาตรฐานส่งออก ที่มีประสบการณ์ด้านการ
ผลิตอาหารสัตว์มากว่า 30 ปี โดยการควบคุมและตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวด รวมถึงการได้รับรอง
มาตรฐานสากล

จุดเด่นของเรา

Tuna oil

บำรุงผิวหนังสุขภาพดีและขนสวยเงางาม

Choline Chloride

ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท สมองเสริมสร้างความแข็งแรงของ หัวใจ ตับ และ กล้ามเนื้อ

DL- methionine

มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ และความอยากกินอาหาร

Amino acids

เสริมสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตที่สมวัย

Taurine

เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพของแมว

บทความน่ารู้

ข่าวสารและกิจกรรม