นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ หลังจากได้ตรวจสอบการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและแจ้งชำระเงิน
ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัท ลูกค้า ต้องชำระค่าเดินเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับทางบริษัท ดังกรณีต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ไม่ถูกต้อง
  • บริษัทจัดส่งไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

นโยบายการคืนสินค้า /เปลี่ยนสินค้า

กรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหา ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้า โดยแจ้งทาง line @maomaocare

  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ Mao Mao ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก Mao Mao เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
  • กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ที่สั่งแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องและสภาพความเรียบร้อยของสินค้าโดยทันที หากพบเจอข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อมาทาง line @maomaocare เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ