เกี่ยวกับเรา

มาว มาว (mao mao) เป็นอาหารแมว ที่ผลิตขึ้นมาจากแนวคิดเรื่อง โภชนาการอาหารสัตว์ ที่ส่งผลต่อสุขภาพแมว เป็นสำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ที่เป็น food grade ผ่านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ในเรื่องสารตกค้าง ที่จะเป็นพิษต่อตับ ไม่สร้างภาวะแทรกซ้อนที่จะทำให้สมดุลในร่างกายแมวเปลี่ยนไป  เน้นคุณค่าของสารอาหารที่แมวสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  โดยผ่านการผลิตจากโรงงานระดับมาตรฐานส่งออก  ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตอาหารสัตว์มากว่า30ปี โดยการควบคุมและตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์อย่างเข้มงวด  รวมถึงการได้รับรองมาตรฐานสากล ต่างๆดังนี้

นอกจากนี้อาหารแมว มาว มาว ยังให้ความสำคัญกับผู้เลี้ยงหรือเจ้าของแมว ในเรื่อง ความคุ้มค่า โดย มีราคาที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนจริงของตัวสินค้า มากกว่าต้นทุนทางการตลาดและที่สำคัญคือยังมี ทีมสัตว์แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ เรื่องแมวโดยเฉพาะ สำหรับบริการหลังการขายให้คำปรึกษาลูกค้าและผู้ที่สนใจทั่วไป ตลอดเวลา

อาหารแมว มาว มาว (mao mao) มุ่งเน้นเพื่อสุขภาพ และความสุข ของแมวอย่างแท้จริง